زیر گروه ها
هفتمین نشست مدیران بازرسی شهرداری تبریز
ششمین نشست تخصصی مدیران بازرسی شهرداری تبریز
پنجمین نشست مدیران بازرسی شهرداری تبریز
نشست تخصصی با سازمان بازرسی کل استان
دومین جلسه هم اندیشی مدیران بازرسی
اولین نشست مدیران و کارشناسان بازرسی شهرداری تبریز
بازدید از مترو تبریز
بیست و یکمین همایش مدیران بازرسی کشور همدان
چهاردهمین همایش مدیران بازرسی کشور در قم
همایش سامانه 137 در منطقه6
1از2‏