اوقات شرعی 
 
 آرشیواخبار
کلمه کلیدی
:
از
تا

جلسه هماهنگي قائم مقام شهرداري تبريز با مدير كل و پرسنل اداره كل بازرسي شهرداري تبريز

در جلسه اي كه با حضور قائم مقام شهرداري تبريز و پرسنل اداره كل بازرسي شهرداري تبريز صورت گرفت موضوعات مختلفي در خصوص مسايل ....
يکشنبه 24 دي 1396

ارزيابي عملكرد سازمان ميادين در پي بازديد سرزده مدير كل بازرسي شهرداري تبريز

مدير كل و معاون اداره كل بازرسي شهرداري تبريز با حضور سرزده در سازمان ميادين و ياماندهي مشاغل شهري نسبت به انجام ارزيابي عملكرد آن سازمان اقدام نموده و...
سه شنبه 12 دي 1396

حضور مديركل بازرسي شهرداري تبريز در جلسه ملاقات مردمي شهرداري منطقه 4

مدير كل و معاون اداره كل بازرسي شهرداري تبريز در جلسه ملاقات مردمي شهرداري منطقه 4 شركت كردند و...
دوشنبه 11 دي 1396

بازديد سرزده اداره كل بازرسي شهرداري تبريز از شهرداري منطقه شش

مدير كل و معاون اداره كل بازرسي شهرداري تبريز از شهرداري منطقه 6 بصورت سرزده بازديد كردند...
دوشنبه 11 دي 1396

بازديد سرزده مدير كل بازرسي شهرداري تبريز از شهرداري منطقه 3

مدير كل و معاون اداره كل بازرسي شهرداري تبريز از شهرداري منطقه 3 بصورت سرزده بازديد كردند. در اين...
دوشنبه 11 دي 1396

برگزاري جلسه مديران بازرسي مناطق و سازمانها

جلسه هماهنگي مديران بازرسي مناطق و سازمانها برگزار شد در اين جلسه كه در.....
چهارشنبه 8 آذر 1396

جلسه توجيهي و هماهنگي اداره كل بازرسي شهرداري تبريز

جلسه هماهنگي و توجيهي اداره كل بازرسي شهرداري تبريز برگزار شد دراين جلسه .....
سه شنبه 7 آذر 1396

نظارت و بازرسی در اسلام

قسمت چهارم

نظارت در مدیریت اسلامی
سه شنبه 7 آذر 1396

بازديد سرزده مدير كل بازرسي شهرداري تبريز از شهرداري منطقه ده

مديركل و معاون اداره كل بازرسي شهرداري تبريز از شهرداري منطقه 10 بصورت سرزده بازديد كردند در اين...
پنجشنبه 2 آذر 1396

حضور سرزده مدير كل يازرسي شهرداري تبريز در جلسه ملاقات مردمي شهرداري منطقه يك

مدير كل بازرسي شهرداري تبريز در ملاقات مردمي شهردار منطقه يك حضور يافتند.
دوشنبه 29 آبان 1396