آرشیواخبار
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

بازديد سرزده مدير كل بازرسي شهرداري تبريز از سطح منطقه 5 و شهرداري منطقه

مدير كل و معاون اداره كل بازرسي شهرداري تبريز از منطقه 5 شهرداري تبريز بطور سرزده بازديد كردند.
دوشنبه 19 شهريور 1397

بازديد سرزده مدير كل و معاون اداره كل بازرسي شهرداري تبريز از شهرداري منطقه 1

مدير كل و معاون اداره كل بازرسي شهرداري تبريز بطور سرزده از شهرداري منطقه يك بازديد كردند.
پنجشنبه 15 شهريور 1397

بازديد مدير كل بازرسي شهرداري تبريز از شهرداري منطقه 3

مديركل و معاون اداره كل بازرسي شهرداري تبريز از شهرداري منطقه 3 بازديد كردند.
دوشنبه 12 شهريور 1397

ديدار مردمي شهردار تبريز بهمراه مدير كل بازرسي شهرداري تبريز در مصلي امام خميني

ديدار مردمي شهردار تبريز بهمراه مدير كل بازرسي شهرداري تبريز در خصوص رسيدگي به مسايل و مشكلات شهروندان در مصلي شهر تبريز
چهارشنبه 7 شهريور 1397

سرپرست جديد بازرسي منطقه 9 منصوب شد

طي حكمي از سوي مدير كل بازرسي شهرداري تبريز سرپرست جديد بازرسي شهرداري منطقه 9 منصوب شد.
دوشنبه 1 مرداد 1397

سرپرست جديد بازرسي شهرداري منطقه 3 منصوب شد

طي حكمي از سوي مدير كل بازرسي شهرداري تبريز سرپرست جديد بازرسي شهرداري منطقه 3 تبريز منصوب گرديد.
دوشنبه 1 مرداد 1397

نشست دوره اي كارشناسان و مديران بازرسي شهرداريهاي مناطق و سازمانها برگزار شد.

نشست دوره اي كارشناسان ستادي ، مديران بازرسي مناطق و سازمانها برگزار شد در اين نشست كه با محوريت بررسي....
يکشنبه 31 تير 1397

سرپرست جديد بازرسي شهرداري منطقه 10 منصوب شد

طي حكمي از سوي مدير كل بازرسي شهرداري تبريز سرپرست جديد بازرسي شهرداري منطقه 10 منصوب گرديد.
پنجشنبه 27 ارديبهشت 1397

جلسه هماهنگي اداره كل بازرسي شهرداري تبريز برگزار شد.

اولين جلسه هماهنگي مدير كل بازرسي و معاونين ،مديران و كارشناسان بازرسي شهرداري تبريز در سال جديد برگزار شد.در اين جلسه ...
سه شنبه 21 فروردين 1397

مدير جديد بازرسي شهرداري منطقه 2 منصوب شد

طي حكمي از سوي مدير كل بازرسي شهرداري تبريز مدير جديد بازرسي شهرداري منطقه 2 منصوب شد.
دوشنبه 20 فروردين 1397