تاریخ : پنجشنبه 12 بهمن 1396     |     کد : 167

با ابتكار اداره كل بازرسي شهرداري مركز انجام گرفت

استقرار ميز خدمت در شهرداري هاي مناطق

در راستاي اجراي دستور شهردار محترم كلانشهر تبريز و نيز به منظور ارايه خدمات بيشتر به شهروندان و مراجعان به شهرداريهاي مناطق شهرداري تبريز و به ابتكار اداره كل بازرسي....

در راستاي اجراي دستورالعملهاي شهردار محترم كلانشهر تبريز و ارايه خدمات بيشتر به شهروندان و مراجعان به شهرداريهاي مناطق شهرداري تبريز و تكريم ارباب رجوع و با ابتكار اداره كل بازرسي شهرداري تبريز ميز خدمت در مناطق شهرداري تبريز استقرار گرديد. در اين فرايند كه با تدوين شيوه نامه و تنظيم رئوس وظايف صورت گرفت شهروندان مي توانند جهت  تسريع در روند رسيدگي به مسايل و مشكلات خود به اين ميز ها مراجعه و از عوامل مستقر در اين ميزها نسبت به اخذ راهنمايي اقدام كنند  اين اقدام كه در شهرداري مناطق 7، 3، 1 به صورت پايلوت آغاز گرديد عوامل اداره كل بازرسي شهرداري منطقه با استقرار در مدخل ورودي ساختمان نسبت به انجام وظايف محوله اقدام مي نمايند . در ساير مناطق شهرداري تبريز و نيز ساير سازمانها و شركتهاي تابعه شهرداري تبريز نيز شهروندان مي توانند نسبت درخواست مطالبات و اخذ راهنماييهاي خود به دفاتر اداره كل بازرسي مستقر در آن مناطق و سازمانها مراجعه نمايند.
   


اصغر دلدار
نوشته شده در   پنجشنبه 12 بهمن 1396  ساعت  07   توسط   اصغر دلدار    تعداد بازدید  190
ویرایش شده در پنجشنبه 12 بهمن 1396 ساعت 09 توسط اصغر دلدار
PDF چاپ ارسال برای دوستان بازگشت
نظرات شما :