تاریخ : پنجشنبه 12 بهمن 1396     |     کد : 167

با ابتكار اداره كل بازرسي شهرداري مركز انجام گرفت

استقرار ميز خدمت در شهرداري هاي مناطق

در راستاي اجراي دستور شهردار محترم كلانشهر تبريز و نيز به منظور ارايه خدمات بيشتر به شهروندان و مراجعان به شهرداريهاي مناطق شهرداري تبريز و به ابتكار اداره كل بازرسي....

در راستاي اجراي دستورالعملهاي شهردار محترم كلانشهر تبريز و ارايه خدمات بيشتر به شهروندان و مراجعان به شهرداريهاي مناطق شهرداري تبريز و تكريم ارباب رجوع و با ابتكار اداره كل بازرسي شهرداري تبريز ميز خدمت در مناطق شهرداري تبريز استقرار گرديد. در اين فرايند كه با تدوين شيوه نامه و تنظيم رئوس وظايف صورت گرفت شهروندان مي توانند جهت  تسريع در روند رسيدگي به مسايل و مشكلات خود به اين ميز ها مراجعه و از عوامل مستقر در اين ميزها نسبت به اخذ راهنمايي اقدام كنند  اين اقدام كه در شهرداري مناطق 7، 3، 1 به صورت پايلوت آغاز گرديد عوامل اداره كل بازرسي شهرداري منطقه با استقرار در مدخل ورودي ساختمان نسبت به انجام وظايف محوله اقدام مي نمايند . در ساير مناطق شهرداري تبريز و نيز ساير سازمانها و شركتهاي تابعه شهرداري تبريز نيز شهروندان مي توانند نسبت درخواست مطالبات و اخذ راهنماييهاي خود به دفاتر اداره كل بازرسي مستقر در آن مناطق و سازمانها مراجعه نمايند.
   


اصغر دلدار
نوشته شده در   پنجشنبه 12 بهمن 1396  ساعت  07:21   توسط   اصغر دلدار    تعداد بازدید  457
ویرایش شده در پنجشنبه 12 بهمن 1396 ساعت 09:29 توسط اصغر دلدار
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :