137
 
 
 
 
 
 
 
 
 محتوای 3

 
 
 
بازديد سرزده مدير كل بازرسي شهرداري تبريز از سطح منطقه 5 و شهرداري منطقه

بازديد سرزده مدير كل بازرسي شهرداري تبريز از سطح منطقه 5 و شهرداري منط ...

مدير كل و معاون اداره كل بازرسي شهرداري تبريز از منطقه 5 شهرداري تبريز بطور سرزده بازديد كردند.
دوشنبه نوزدهم شهريور 1397
تعداد بازدید: 65
بازديد سرزده مدير كل و معاون اداره كل بازرسي شهرداري تبريز از شهرداري منطقه 1

بازديد سرزده مدير كل و معاون اداره كل بازرسي شهرداري تبريز از شهرداري ...

مدير كل و معاون اداره كل بازرسي شهرداري تبريز بطور سرزده از شهرداري منطقه يك بازديد كردند.
پنجشنبه پانزدهم شهريور 1397
تعداد بازدید: 37
بازديد مدير كل بازرسي شهرداري تبريز از شهرداري منطقه 3

بازديد مدير كل بازرسي شهرداري تبريز از شهرداري منطقه 3

مديركل و معاون اداره كل بازرسي شهرداري تبريز از شهرداري منطقه 3 بازديد كردند.
دوشنبه دوازدهم شهريور 1397
تعداد بازدید: 39
ديدار مردمي شهردار تبريز بهمراه مدير كل بازرسي شهرداري تبريز در مصلي امام خميني

ديدار مردمي شهردار تبريز بهمراه مدير كل بازرسي شهرداري تبريز در مصلي ا ...

ديدار مردمي شهردار تبريز بهمراه مدير كل بازرسي شهرداري تبريز در خصوص رسيدگي به مسايل و مشكلات شهروندان در مصلي شهر تبريز
چهارشنبه هفتم شهريور 1397
تعداد بازدید: 60
سرپرست جديد بازرسي منطقه 9 منصوب شد

سرپرست جديد بازرسي منطقه 9 منصوب شد

طي حكمي از سوي مدير كل بازرسي شهرداري تبريز سرپرست جديد بازرسي شهرداري منطقه 9 منصوب شد.
دوشنبه یکم مرداد 1397
تعداد بازدید: 144
سرپرست جديد بازرسي شهرداري منطقه 3 منصوب شد

سرپرست جديد بازرسي شهرداري منطقه 3 منصوب شد

طي حكمي از سوي مدير كل بازرسي شهرداري تبريز سرپرست جديد بازرسي شهرداري منطقه 3 تبريز منصوب گرديد.
دوشنبه یکم مرداد 1397
تعداد بازدید: 155
 نشست دوره اي كارشناسان و مديران بازرسي شهرداريهاي مناطق و سازمانها برگزار شد.

نشست دوره اي كارشناسان و مديران بازرسي شهرداريهاي مناطق و سازمانها بر ...

نشست دوره اي كارشناسان ستادي ، مديران بازرسي مناطق و سازمانها برگزار شد در اين نشست كه با محوريت بررسي....
يکشنبه سی و یکم تير 1397
تعداد بازدید: 64
 سرپرست جديد بازرسي شهرداري منطقه 10 منصوب شد

سرپرست جديد بازرسي شهرداري منطقه 10 منصوب شد

طي حكمي از سوي مدير كل بازرسي شهرداري تبريز سرپرست جديد بازرسي شهرداري منطقه 10 منصوب گرديد.
پنجشنبه بیست و هفتم ارديبهشت 1397
تعداد بازدید: 300
آرشیو