137
 
 
 
 
 
 
 
 
 محتوای 3

 
 
 
جلسه هماهنگي عمومي مديران بازرسي مناطق ، سازمانها و كارشناسان اداره كل بازرسي شهرداري تبريز

جلسه هماهنگي عمومي مديران بازرسي مناطق ، سازمانها و كارشناسان اداره كل بازرسي شهرداري تبريز

جلسه ماهانه عمومي هماهنگي مديران بازرسي مناطق و سازمانهاي شهرداري كلانشهر تبريز برگزار شد در اين جلسه.....
چهارشنبه هفتم آذر 1397
تعداد بازدید: 114
جلسه هماهنگي مدير كل با پرسنل اداره كل بازرسي شهرداري تبريز

جلسه هماهنگي مدير كل با پرسنل اداره كل بازرسي شهرداري تبريز

جلسه ماهانه اداره كل بازرسي شهرداري تبريز با حضور مدير كل ، معاون ، روسا و كارشناسان اداره كل بازرسي شهرداري تبريز برگزار شد.
دوشنبه بیست و هشتم آبان 1397
تعداد بازدید: 88
بازديد سرزده مدير كل بازرسي شهرداري تبريز از سطح منطقه 5 و شهرداري منطقه

بازديد سرزده مدير كل بازرسي شهرداري تبريز از سطح منطقه 5 و شهرداري منطقه

مدير كل و معاون اداره كل بازرسي شهرداري تبريز از منطقه 5 شهرداري تبريز بطور سرزده بازديد كردند.
دوشنبه نوزدهم شهريور 1397
تعداد بازدید: 91
بازديد سرزده مدير كل و معاون اداره كل بازرسي شهرداري تبريز از شهرداري منطقه 1

بازديد سرزده مدير كل و معاون اداره كل بازرسي شهرداري تبريز از شهرداري منطقه 1

مدير كل و معاون اداره كل بازرسي شهرداري تبريز بطور سرزده از شهرداري منطقه يك بازديد كردند.
پنجشنبه پانزدهم شهريور 1397
تعداد بازدید: 55
بازديد مدير كل بازرسي شهرداري تبريز از شهرداري منطقه 3

بازديد مدير كل بازرسي شهرداري تبريز از شهرداري منطقه 3

مديركل و معاون اداره كل بازرسي شهرداري تبريز از شهرداري منطقه 3 بازديد كردند.
دوشنبه دوازدهم شهريور 1397
تعداد بازدید: 54
ديدار مردمي شهردار تبريز بهمراه مدير كل بازرسي شهرداري تبريز در مصلي امام خميني

ديدار مردمي شهردار تبريز بهمراه مدير كل بازرسي شهرداري تبريز در مصلي امام خميني

ديدار مردمي شهردار تبريز بهمراه مدير كل بازرسي شهرداري تبريز در خصوص رسيدگي به مسايل و مشكلات شهروندان در مصلي شهر تبريز
چهارشنبه هفتم شهريور 1397
تعداد بازدید: 96
سرپرست جديد بازرسي منطقه 9 منصوب شد

سرپرست جديد بازرسي منطقه 9 منصوب شد

طي حكمي از سوي مدير كل بازرسي شهرداري تبريز سرپرست جديد بازرسي شهرداري منطقه 9 منصوب شد.
دوشنبه یکم مرداد 1397
تعداد بازدید: 173
سرپرست جديد بازرسي شهرداري منطقه 3 منصوب شد

سرپرست جديد بازرسي شهرداري منطقه 3 منصوب شد

طي حكمي از سوي مدير كل بازرسي شهرداري تبريز سرپرست جديد بازرسي شهرداري منطقه 3 تبريز منصوب گرديد.
دوشنبه یکم مرداد 1397
تعداد بازدید: 201
آرشیو Print RSS