زیر گروه ها
هفتمین نشست مدیران بازرسی شهرداری تبریز
ششمین نشست تخصصی مدیران بازرسی شهرداری تبریز
پنجمین نشست مدیران بازرسی شهرداری تبریز
نشست تخصصی با سازمان بازرسی کل استان
دومین جلسه هم اندیشی مدیران بازرسی
اولین نشست مدیران و کارشناسان بازرسی شهرداری تبریز
بازدید از مترو تبریز
بیست و یکمین همایش مدیران بازرسی کشور همدان
چهاردهمین همایش مدیران بازرسی کشور در قم
همایش سامانه 137 در منطقه6
هجدهمین همایش مدیران بازرسی در شیراز
هفدهمین همایش بازرسی کشور در اصفهان
بازدید معاون بازرسی ازمرکز سامانه 137 تهران
بازديد دكتر نجفي شهردار محترم تبريز از مرکز137
بازدید مدیر بازرسی از منطقه مرکز دفن زباله پسماند
بازدید مدیر کل بازرسی کلانشهرتبریز از منطقه 10
بازدید مدیر کل بازرسی کلانشهرتبریز از منطقه 7
بیستمین همایش بازرسی کلانشهر های کشور
بازدید مدیر بازرسی اراک
1از1‏