تاریخ : دوشنبه 28 بهمن 1398     |     کد : 194

مدیر بازرسی شهرداری منطقه 2 منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیر کل بازرسی شهرداری تبریز سرپرست بازرسی شهرداری منطقه دو منصوب شد.

 طی جلسه ای که در دفتر معاون مالی اقتصادی شهرداری منطقه 2 برگزار شد با حکم مدیر کل بازرسی شهرداری تبریز، سرپرست بازرسی آن منطقه منصوب گردید.در ابتدای این جلسه که با حضور معاونین و مدیران شهردای منطقه 2 و معاون اداره کل بازرسی ورییس اداره رسیدگی به شکایات بازرسی شهرداری تبریز برگزار شد آقای جانفشان با اشاره به اهمیت بازرسی، بازرسان را چشم و گوش مدیران عنوان کردند و بر لزوم همکاری عوامل منطقه با بازرسی منطقه تاکید کردند ایشان با اشاره به تجارب و تخصص آقای علیایی مدیر سابق بازرسی شهرداری منطقه 2 ایشان را فردی کارا و متعهد و متخصص در کلیه حوزه ها عنوان و از زحمات ایشان قدردانی نمودند.
در ادامه این جلسه آقای غنی زاده معاون اداره کل بازرسی شهرداری تبریز، بازرسی را بازوی قدرتمند مدیران در رسیدگی به مسایل و مشکلات شهروندان بیان کرده و وجود بازرسی را در تحقق مدیریت واحد شهری و نیز افزایش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری را بسیار حائز اهمیت دانستند. ایشان نیز ضمن ابراز رضایت از عملکرد آقای علیایی ایشان را فردی مفید برای مجموعه شهرداری اعلام و توانایی آقای علیایی را در رسیدگی به مسایل و مشکلات منطقه را ستودند.
در ادامه جلسه آقای بهزاد سحرگاهی به عنوان سرپرست جدید بازرسی شهرداری منطقه 2 منصوب گردید. 


PDF چاپ چاپ