تاریخ : پنجشنبه 25 ارديبهشت 1399     |     کد : 197

مدیر جدید بازرسی سازمان حمل و نقل و ترافیک منصوب شد.

طی حکمی از سوی مدیر کل بازرسی شهرداری تبریز مدیربازرسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز منصوب شد.

 طی جلسه ای در محل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز و با حضور مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک و  جمعی از معاونین و مدیران آن سازمان و مسئول بازرسی ویژه و انتصابات اداره کل بازرسی شهرداری تبریز و با حکم آقای کاشت کار مدیر کل بازرسی شهرداری تبریز مدیر بازرسی آن سازمان منصوب گردید.
در این جلسه آقای آدی بیگ مدیر عامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تبریز  گفت: بازرسی بازوی توانمند مجموعه است که با عهده دار بودن مسئولیت رسیدگی به شکایات و نظارت بر کلیه واحد ها، می تواند موجب تسریع در روند انجام امور گردد.
در ادامه این جلسه آقای خسرو خیری مسئول بازرسی ویژه و انتصابات اداره کل بازرسی شهرداری تبریز ضمن تبیین جایگاه بازرسی در مجموعه شهرداری تبریز وجود بازرسی را بازوی مشورتی مدیران اعلام و نقش بازرسی را در افزایش میزان رضایتمندی عمومی شهروندان از مجموعه شهرداری و تکریم ارباب رجوع بسیار با اهمیت عنوان کردند.
در ادامه این جلسه آقای اکبر قنبرزاد به عنوان مدیر بازرسی سازمان حمل و نقل و ترافیک منصوب گردید.

 


PDF چاپ چاپ