تاریخ : سه شنبه 14 مرداد 1399     |     کد : 204

رییس جدید اداره کنترل متمرکز شاخصهای کلیدی عملکرد شهرداری تبریز منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیر کل بازرسی شهرداری تبریز آقای خسرو خیری به عنوان رییس اداره کنترل متمرکز شاخصهای کلیدی عملکرد شهرداری تبریز منصوب شد.

طی حکمی از سوی مدیر کل بازرسی شهرداری تبریز آقای خیری به عنوان رییس اداره کنترل متمرکز شاخصهای کلیدی اداره کل بازرسی شهرداری تبریز منصوب شد. آقای محمدی مدیر کل بازرسی شهرداری تبریز در این حکم با اشاره به تجربیات علمی و عملی آقای خیری در پیشبرد اهداف و تعالی سازمانی تاکید کردند. در این حکم سرپرستی اداره رسیدگی به شکایات اداره کل بازرسی نیز بر عهده ایشان خواهد بود.


PDF چاپ چاپ