تاریخ : چهارشنبه 26 شهريور 1399     |     کد : 206

بازدید مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی شهرداری تبریز از مدیریت کمیسیون های متمرکز ماده صد شهرداری تبریز

مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی شهرداری تبریز در معیت معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری مرکز از مدیریت کمیسیون های متمرکز ...

مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی شهرداری تبریز در معیت معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری مرکز از مدیریت کمیسیون های متمرکز شهرداری تبریز و عملکرد این مدیریت در هوشمند سازی و استفاده از فناوریهای نوین در اقدامات خود بازدید به عمل آوردند.
در این جلسه بازدید ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در خصوص متمرکز سازی این کمیسیون ها و دستاوردهای مثبت این متمرکزسازی به موضوع حذف پرونده فیزیکی از جلسات کمیسیون های ماده صد و تاثیرات آن در از بین بردن زمینه ها و بسترهای فساد تاکید گردید.
در این جلسه بازدید آقای تراب محمدی مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی شهرداری تبریز با ابراز خرسندی از اقدامات صورت گرفته به اهمیت و تاثیرگذاری آن در شفاف سازی عملکرد این حوزه و حذف نقاط مفسده انگیز اشاره نمودند. ایشان ضمن بیان این موضوع که چنین اقداماتی باعث به حداقل رساندن کارهای دستی و سنتی شده و این به نفع شهروندان و شهرداری بوده ابراز امیدواری کرد که این مدیریت در سایر برنامه ها و طرح های هوشمندسازی همچنان موفق عمل کند.


PDF چاپ چاپ