تاریخ : چهارشنبه 1 بهمن 1399     |     کد : 208

بازدید کارشناسان ستادی اداره کل بازرسی از کشتارگاه صنعتی تبریز

رییس اداره کنترل شاخصهای عملکرد کلیدی به همراه کارشناسان اداره کل بازرسی از فرایند خدمات رسانی...

رییس اداره کنترل شاخصهای عملکرد کلیدی به همراه کارشناسان اداره کل بازرسی از فرایند خدمات رسانی کشتارگاه صنعتی تبریز بازدید و در جریان عملکرد این کشتارگاه قرار گرفتند. در ادامه آقای خیری و کارشناسان اداره کل بازرسی از فروشگاه مستقر در محل کشتارگاه، سالن کشتار و سایر قسمت های اداری و خدماتی کشتارگاه بازدید و بر نحوه عملکرد و خدمات رسانی کشتارگاه در "کشتار و عرضه گوشتهای سالم"  نظارت  و توصیه های لازم را در جهت ارتقاء شاخصهای عملکرد این مجموعه ارائه نمودند.
در این بازدید آقای قدرتی سرپرست سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز، معاونین و مدیران مربوطه گزارشی از عملکرد و روند عملیات کشتار دام و فعالیتهای جانبی سازمان ارائه نمود.


PDF چاپ چاپ