تاریخ : پنجشنبه 11 آذر 1400     |     کد : 223

تودیع و معارفه

تودیع و معارفه مدیر بازرسی سازمان تاکسیرانی تبریز


تودیع و معارفه مدیر بازرسی سازمان تاکسیرانی تبریز

بنابراین گزارش : مراسم تودیع و معارفه مدیر بازرسی  سازمان تاکسیرانی تبریز با حضور سید احمد موسوی جانشین مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری تبریز ، عبدالرحیم قاصدی سرپرست سازمان تاکسیرانی و جمعی از معاونین و مدیران سازمان برگزار گردید در این مراسم مسعود نقوی مدیر سابق بازرسی سازمان تاکسیرانی تبریز تودیع و هوشنگ تمدن بعنوان سرپرست جدید بازرسی سازمان معارفه شد. در ضمن آقای مسعود نقوی سرپرست اداره انتصابات و بازرس ویژه منصوب گردید . بنابراین گزارش آقای مسعود نقوی با حکم مدیر کل بازرسی شهرداری تبریز به عنوان سرپرست اداره انتصابات و بازرس ویژه اداره کل بازرسی منصوب گردید. .
آقای مسعود نقوی قبلا به عنوان مسئول بازرسی سازمان تاکسیرانی مشغول خدمت بود .

 

 
 

PDF چاپ چاپ