تاریخ : دوشنبه 22 آذر 1400     |     کد : 228

جلسه دیدار و تبریک مدیران و پرسنل اداره کل بازرسی با معاون سیاسی و امنیتی استان

بنابراین گزارش ، معاون اداره کل بازرسی به همراه روسای ادارات بازرسی ، پرسنل ستاد و مدیران بازرسی منطق و سازمانها طی دیداری انتصاب دکتر تراب محمدی به معاونت سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی تبریک گفتند. در این دیدار صمیمی ، دکتر تراب محمدی با ارائه گزارش از عملکرد 20 ماهه اداره کل بازرسی از همکاری و زحمات همکاران بازرسی تقدیر نمود .
و از تبریک و دیدار بازرسین شهرداری تبریز تشکر کردند .
در این جلسه  آقای سید احمد موسوی معاون اداره کل بازرسی ضمن تبریک انتصاب دکتر محمدی به معاونت سیاسی از طرف همکاران ، از مدیریت جهادی ایشان در طول خدمت شان در کسوت مدیر کلی اداره بازرسی شهرداری تبریز تقدیر نمودند. 
 




















PDF چاپ چاپ