تاریخ : پنجشنبه 9 دي 1400     |     کد : 232

گزارش تصویری

   دیدار اولین جلسه کاری سرپرست اداره کل بازرسی با مدیران بازرسی مناطق ، سازمانها و شرکت ها


    
 PDF چاپ چاپ