تاریخ : پنجشنبه 15 ارديبهشت 1401     |     کد : 236

انتصابات

انتصابات جدید در شهرداری تبریز

صدور ابلاغ شهردار تبریز برای ادارات کل بازرسی و نوسازی و تحول اداری
به نقل از شهریار نیوز، بر همین اساس یعقوب انصاری به عنوان سرپرست اداره کل نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز انتصاب و از زحمات ایران‌نژاد قدردانی شد.  
همچنین داود باغی با حفظ سمت مدیرکل حقوقی شهرداری، به عنوان سرپرست اداره کل بازرسی شهرداری تبریز انتخاب شد و از زحمات بهمن الهی قدردانی شد. 
شهردار تبریز همچنین در حکم جداگانه‌ای مهدی خلیل‌زاده را به عنوان رئیس دفتر خود انتخاب کرد. PDF چاپ چاپ